close
تبلیغات در اینترنت
آثار تاريخي دهدشت را دريابيد/ روزنامه شرق
loading...

ديارم دهدشت

مجموعه آثار تاريخي دهدشت در جنوب شهر دهدشت به وسعت 40-35 هكتار قرار دارد. اين شهر توسط «شاپور اول» پسر «اردشير اول» ساساني بنا شد كه به بلاد شاهپور معروف است. اوج رونق اين شهر باستاني در زمان سلجوقيان و نيز صفويان بود. «ناصرخسرو» شاعر و فيلسوف ايراني در سفر بازگشت خود به بلخ از اين شهر عبور مي كند. اين شهر حتي تا 200 سال پيش نيز شهر آبادي بود ولي به تدريج از رونق آن كاسته شده است.     اين مجموعه تاريخي شامل حمام كهيار، آب انبار، كاروانسرا، مسجد جامع، مسجد مورك، بازار، تجارتخانه،…

آثار تاريخي دهدشت را دريابيد/ روزنامه شرقمجموعه آثار تاريخي دهدشت در جنوب شهر دهدشت به وسعت 40-35 هكتار قرار دارد. اين شهر توسط «شاپور اول» پسر «اردشير اول» ساساني بنا شد كه به بلاد شاهپور معروف است. اوج رونق اين شهر باستاني در زمان سلجوقيان و نيز صفويان بود. «ناصرخسرو» شاعر و فيلسوف ايراني در سفر بازگشت خود به بلخ از اين شهر عبور مي كند. اين شهر حتي تا 200 سال پيش نيز شهر آبادي بود ولي به تدريج از رونق آن كاسته شده است.

    اين مجموعه تاريخي شامل حمام كهيار، آب انبار، كاروانسرا، مسجد جامع، مسجد مورك، بازار، تجارتخانه، امامزاده جابر و امامزاده پيرغازي (با گنبد سفيد و پلكاني مشخص ويژه بناهاي شرق ايران) است.

 البته آثار تاريخي دهدشت منحصر به آثار تاريخي شهر قديمي نيست، بلكه در اطراف دهدشت آثار تاريخي ديگري نيز وجود دارد، مانند قلعه چرام، قلعه ضرغام، قلعه رييسي، پل قلعه دختر، پل تمسيت، محوطه طوليان. دست كم چهار امامزاده در نزديكي اين شهر قرار دارد. ..ادامه دارد.

ادامه مطلب را بخوانید

مجموعه آثار تاريخي دهدشت در جنوب شهر دهدشت به وسعت 40-35 هكتار قرار دارد. اين شهر توسط «شاپور اول» پسر «اردشير اول» ساساني بنا شد كه به بلاد شاهپور معروف است. اوج رونق اين شهر باستاني در زمان سلجوقيان و نيز صفويان بود. «ناصرخسرو» شاعر و فيلسوف ايراني در سفر بازگشت خود به بلخ از اين شهر عبور مي كند. اين شهر حتي تا 200 سال پيش نيز شهر آبادي بود ولي به تدريج از رونق آن كاسته شده است.
    اين مجموعه تاريخي شامل حمام كهيار، آب انبار، كاروانسرا، مسجد جامع، مسجد مورك، بازار، تجارتخانه، امامزاده جابر و امامزاده پيرغازي (با گنبد سفيد و پلكاني مشخص ويژه بناهاي شرق ايران) است.
    البته آثار تاريخي دهدشت منحصر به آثار تاريخي شهر قديمي نيست، بلكه در اطراف دهدشت آثار تاريخي ديگري نيز وجود دارد، مانند قلعه چرام، قلعه ضرغام، قلعه رييسي، پل قلعه دختر، پل تمسيت، محوطه طوليان. دست كم چهار امامزاده در نزديكي اين شهر قرار دارد.
    در بهمن 1390 كه به دنبال ردپاي «ناصرخسرو» براي تحقيق در مورد مسير سفر ناصرخسرو به دهدشت آمدم و اين مجموعه تاريخي را ديدم، دلم به درد آمد. اين بناهاي تاريخي در حال فروپاشي كامل بود. يكي از بناها به آغل گوسفندان تبديل شده و بوي پشگل گوسفندان، ورود به اين بنا را دشوار مي كرد. در يكي از ساختمان ها چوپاني تخت سفري اش را برپا كرده بود. بعضي از آثار تاريخي را تغيير شكل داده و به شكل مسكوني در آورده و عده اي در آن زندگي مي كردند. بعضي قسمت ها به تدريج در اثر غفلت و بي توجهي ريزش كرده و سنگ ها بر زمين ريخته بودند. صحن اين منطقه وسيع پر از سنگ هايي بود كه بر اثر تخريب عمدي و غيرعمدي اين بناي تاريخي در محوطه پخش شده بود.
    حتي كاروانسرا و امامزاده كه به نظر مي رسيد تا حدودي مرمت شده است، در وضعيت بدي قرار داشتند. با گسترش شهرها و اشتهاي فراواني كه حتي در شهرهاي بزرگ ايران براي تخريب آثار باستاني به بهانه ساخت مسكوني و تجاري ديده مي شود، اين منطقه نيز به زودي طعمه زمين خواران خواهد شد.
    در جنوب اين محوطه، اداره سازمان ميراث فرهنگي بود كه چند نفر در آن نشسته بودند و چاي مي خوردند. اگر به اين كارمندان بيل و كلنگي مي دادند تا اطراف محوطه را ديواركشي كنند يا محوطه را تميز كنند يا سنگ هاي بناها را كه در اثر باد و باران جداشده و در سرتاسر محوطه پراكنده شده است، جمع آوري كنند، كار مفيدتري انجام مي شد.
    هر يك از بناهاي اين مجموعه در هريك از شهرهاي ايران يا هر كشور ديگري بود، تاكنون مرمت شده و پر از بازديد كننده بود. متاسفانه تنها بازديد كننده از اين مجموعه وسيع، من و زن چوپاني بوديم كه گله اش را آورده بود تا در محوطه اين اثر تاريخي بچراند.
    دهدشت تقريبا ميان ياسوج و اهواز و در شمال بهبهان قرار دارد. شهر تاريخي شيراز در جنوب آن واقع است. اگر ميراث فرهنگي توجهي به اين مجموعه كند، مي تواند آن را همانند «تخت جمشيد» به عنوان يك مجموعه اثر تاريخي پس از اسلام بازسازي كرده و انبوه گردشگراني را كه به شيراز، ياسوج و اهواز مي روند به اين شهر بكشاند و باعث رونق اقتصادي و بهبود حال ساكنان اين شهر شود. اميدواريم مسوولان هرچه زودتر به حفظ و مرمت اين اثر ارزشمند بپردازند.
    تاريخي ترين شهر كهگيلويه و بويراحمد
     دهدشت را بايد تاريخي ترين شهر استان كهگيلويه و بويراحمد دانست. محوطه تاريخي اين شهرستان با وسعت 50 تا 60 هكتاري به يمن ساخت و سازهاي دهه هاي گذشته امروز به 36 هكتار كاهش پيدا كرده كه البته همين مقدار نيز دربرگيرنده آثار بسياري از دوره صفويه است. كاروانسرا، حمام هاي تاريخي، بازار و بناي تاريخي هفت امامزاده از جمله بناهاي اين محوطه تاريخي هستند.
    كارشناسان مرمت دهدشت و همچنين تابلوهاي راهنما اين محوطه را بلاد شاپور معرفي مي كنند؛ منطقه اي كه گفته مي شود اردشير بابكان به نام پسرش آنجا را بلاد شاپور خواند و در زمان صفويه شاهد رونق دوباره بود تا يادگاراني بر جاي بماند كه اين روزها مثل بسياري ديگر از محوطه هاي تاريخي كشور حال و روز خوشي ندارد. محوطه تاريخي كاروانسراي دهدشت از سال 72 در دست مرمت است و همچنان هم منتظر اعتبار مالي است گويا.
    كارشناسان از گمانه زني هايي در عمق 5/3متري زير زمين سخن مي گويند كه آثار برجاي مانده از دوره سلجوقي را در خود جاي داده است و حالاكه اعتباري در كار نيست همان بهتر كه همچنان زير خاك باقي بماند كه اين طور جايش امن تر است. كاروانسرا يكي از اصلي ترين بناهايي است كه از زمان صفويه برجاي مانده است؛ بنايي با يك هزار و200 متر مربع مساحت كه 49 حجره و ايوان را در خود جاي داده است. اين كاروانسرا درون شهري بوده است كه بازار در ضلع غربي آن قرار گرفته است. در بخش شرقي كاروانسرا هم اصطبل وجود داشته است. اين بنا حدود 17سال است كه در دست مرمت است و البته مي توان حجره هايي را ديد كه ديوارهايشان كاشي شده اند.
    بازار سرپوشيده اين محوطه به طول يك كيلومتر كه تقريبا چيزي از آن باقي نمانده است، حمام كهيار در چندقدمي كاروانسرا و بناي امامزاده جابر از ساختمان هاي تاريخي هستند كه در همسايگي اين كاروانسرا هر روز به انتظار اعتبار مي نشينند تا شايد صابون مرمت به تن آنها هم ساييده شود و البته در اين روز و شب شدن ها ديدني است سايه هاي تيرآهن هاي سر به فلك كشيده اي كه روزي قرار بوده سنگيني ساختماني نوساز را روي محوطه اي تاريخي هوار كنند.
    
    بلاد شاپور جايي براي مصرف مواد
     اما مكاني كه مي توانست با جذب گردشگران داخلي و خارجي صنعت توريسم اين شهر را رونق بخشد و به افزايش سطح درآمد مردم كمك كند، اكنون به مكاني امن و بي خطر براي معتادان پرخطر و نقطه اي كور و هراس انگيز براي شهرونداني بدل شده كه شايد آرزو كنند هرگز اين ميراث كهن نشان تمدن را نداشتند كه اينك به دليل بي توجهي مسوولان به جاي هويت بخشي بستري براي هويت سوزي و زوال جوانان اين شهر شده است.
    شايد آن روز كه شاپور ساساني بناي اين شهر را نهاد تا آباداني را به مردمانش هديه دهد، هيچ گاه گمان نمي برد كه روزي به جاي زندگي، مرگ در آن سكني گزيند و بوي تلخ نيستي در كوچه پس كوچه هاي آن به مشام برسد.
    يكي از فعالان فرهنگي اين شهر گفت: با توجه به اينكه بافت ساختمان هاي اين شهر تاريخي از سنگ و گچ تشكيل شده است، طي سال هاي گذشته برخي از افراد اقدام به تخريب اين بناها مي كردند و مصالح ساختماني آن را براي ساخت خانه مورد استفاده قرار مي دادند.
    ماشاءالله افسر در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در طول 20 سال گذشته عده اي كه داراي خانه و جا و مكان نبوده اند در بخشي از اين محل سكونت كرده اند و به همين دليل بخشي از بافت تاريخي ويران شده است.
    وي بيان داشت: برخي از افرادي كه در حاشيه اين منطقه زندگي مي كنند نيز از ابناي شهر تاريخي بلاد شاپور دهدشت براي نگهداري احشام خود استفاده مي كنند يا احشام خود را براي چرا به اين منطقه مي آورند.
    افسر يادآور شد: ميراث فرهنگي استان هم اكنون تنها ابنيه كاروانسراي شهر قديمي را مورد حفاظت و مرمت قرار داده و ساير ابنيه در حال نابودي است.
    وي يكي از دلايل تخريب اين بناهاي تاريخي را نبود اداره ميراث فرهنگي در اين شهرستان و عدم حفاظت از اين منطقه عنوان كرد و بيان داشت: براي جلوگيري از ورود معتادان و احشام به اين مكان، بايد اطراف اين منطقه تاريخي حصاركشي شود و محدوده آن از تعرض افراد مصون بماند.
    اما در حالي كه اعتياد گريبان بلاد شاپور و جوانان دهدشت را گرفته تا هويت ديرينه را از آنان بگيرد و داغ بر دل تاريخ و مادران كهگيلويه بگذارد، مسوولان سازمان ميراث فرهنگي استان به دليل آنچه دستور اكيد سازمان ميراث فرهنگي كشور عنوان كردند، حاضر به پاسخگويي به خبرنگار مهر نشدند
    نويسنده: دكتر محمدرضا توكلي صابري
    
 روزنامه شرق ، شماره 1505 به تاريخ 28/1/91، صفحه 13 (ميراث فرهنگي)

قاسم خشت زر بازدید : 302 چهارشنبه 03 خرداد 1391 زمان : 20:28 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
شهر من دهدشت( نگین سبز جنوب) یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. این شهر در قسمت گرمسیری استان واقع شده‌است
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 73
 • کل نظرات : 104
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 31
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 13
 • باردید دیروز : 67
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 84
 • بازدید ماه : 166
 • بازدید سال : 166
 • بازدید کلی : 88,027